MEDIADORS D’EN RESIDÈNCIA AMB L’ARTISTA FITO CONESA I L’IES PRÍNCEP DE GIRONA


EART participarà com a mediador en el curs vinent 2018- 2019 a la 10a edició d'En Residència amb l'artista Fito Conesa i l'Institut Príncep de Girona.

Fito Conesa és Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Ha treballat impartint i elaborant tallers per al departament educatiu de la Fundació “la Caixa” i va formar part de l’equip tutorial de la Sala d’Art Jove (2012).

Ha participat en diverses publicacions i els seus treballs han estat exposats en diferents museus i festivals com Oslo Screen Festival 2010, Barcelona Loop Fair 2009-2012, Festival Internacional de Poesia de Barcelona, Centre Cultural Espanyol dela República Dominicana, Matadero Madrid, CaixaForum (Lleida, Tarragona, Barcelona).

Des de 2014 fins a la tardor de 2017 va dirigir i coordinar l'Habitació 1418, el projecte del CCCB i el MACBA per a joves de 14 a 18 anys

www.fitoconesa.org

L’Institut Príncep de Girona és un centre públic d’ensenyament secundari situat al districte d’Horta-Guinardó, a l’encreuament amb Gràcia i l’Eixample. Actualment escolaritzem 383 nois i noies i comptem a l’ESO amb tres línies a 1r i 2n i dues a 3r i 4t, que distribuïm en quatre grups-classe amb tutories independents a 1r i 2n i tres a 3r i 4t. Així, obtenim grups reduïts i heterogenis amb una vintena d’alumnes per grup, la qual cosa afavoreix tant la gestió del grup com l’atenció personalitzada dels aprenentatges dels estudiants i de les seves heterogeneïtats

http://iespgirona.xtec.cat/

Des del 2009, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) desenvolupen Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona, un programa —pioner en el nostre entorn— que introdueix la creació contemporània als centres públics d’educació secundària a través del contacte directe i continuat d’un creador amb els estudiants. EN RESiDÈNCiA, ideat en cooperació amb l’Associació A Bao A Qu, proposa als artistes que concebin una obra específicament pensada per ser duta a terme juntament amb un grup d’estudiants d’educació secundària obligatòria (ESO). Al llarg de tot el curs i dins l’horari lectiu, els alumnes participen en la seva concepció i realització.

L’èxit d’aquesta experiència, tant per als creadors com per als docents i els estudiants, ha consolidat el projecte com un espai clau a la ciutat per articular el lligam entre la creació contemporània i els adolescents, i ha generat noves formes i contextos de creació.

ELS MEDIADORS:
Les residències són coordinades per diversos equips de mediació, experts en les interseccions entre cultura i educació. Els equips de mediació han de propiciar que la residència es desenvolupi plenament, vetllant pels diversos equilibris que hi tenen lloc (procés/obra; projecte artístic / dimensió educativa; autoria/participació) i contribuint a la bona marxa de les diverses interaccions en joc: creador/alumnes, creador/professor, aula/institut. Entre les tasques més significatives, s'inclou vetllar per les connexions que cada residència, en funció de la definició gradual del seu projecte, ha d'establir amb altres agents (equipaments culturals de barri o de ciutat, professionals, convidats, projectes culturals, etc.). També tenen funcions relacionades amb la comunicació i la visibilitat de la residència.


Experimentem amb l’ART, com a entitat mediadora del projecte Fito Conesa EN RESIDÈNCIA a l’Institut Príncep de Girona, proposa un assaig d’avaluació qualitativa, continuada i integrada en els processos d’aprenentatge dels agents participants. Mitjançant el bloc del projecte, s’explora la construcció d’altres relats possibles del procés, a partir d’unes pautes d’observació definides pels docents, alumnes, artista i mediadors.

Bloc del projecte: http://blocsenresidencia.bcn.cat/princepdegirona1819/