MARC DE COL·LABORACIÓ DE PRÀCTIQUES


Gener-desembre de 2017

Experimentem amb l’ART, amb la voluntat de donar suport a la recerca, col·abora amb diferents centres de formació per acollir estudiants en pràctiques.

Enguany s’han establert les col·laboracions:

- Universitat de Barcelona_ Màster Arts Visuals i educació: un enfocament construccionista _ Ximena Vargas
- Universitat de Barcelona_ Màster d’educació interdisciplinària de les arts_ Salima El-Idrissi Solbes, Monserrat Martín i Marina Enrich
- Universitat de Barcelona_ Grau de comunicació i Indústries Culturals_ Laura Vinyals
- Escola Bemen 3_ Grau Superior d’Educació Infantil_ Maria Argenti
- SOC (Servei d’ocupació de Catalunya)_Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals_ Esther Ribot