TEXTOS


Aquí trobareu publicacions i textos amb els que pretenem ampliar els formats actuals de documentació i narrativa de les activitats i projectes educatius que duem a terme concebent-les com a una eina pràctica i viva. Entenem la narrativa com a forma d’establir com a ha de ser pensada i viscuda l’experiència, on tota concepció i pràctica educativa pot ser i ha de ser interrogada per a que assoleixi un autèntic valor d’eina de treball. D’aquesta manera ens plantegem:

• Fomentar el caràcter públic i de coneixement compartit de les accions narrades
• Dotar la documentació entorn de la pràctica educativa com a eina de recerca i intercanvi
• Contribuir a re-valoritzar la història de la educació artística, evitant perdre rastres d’experiències concretes que ben sovint es desestimen en documents de memòries i avaluacions genèriques