Aquí trobareu publicacions i textos amb els que pretenem ampliar els formats actuals de documentació i narrativa de les activitats i projectes educatius que duem a terme concebent-les com a una eina pràctica i viva. Entenem la narrativa com a forma d’establir com a ha de ser pensada i viscuda l’experiència, on tota concepció i pràctica educativa pot ser i ha de ser interrogada per a que assoleixi un autèntic valor d’eina de treball. D’aquesta manera, ens plantegem:

- Fomentar el caràcter públic i de coneixement compartit de les accions narrades

- Dotar la documentació entorn de la pràctica educativa com a eina de recerca i intercanvi

- Contribuir a re-valoritzar la història de la educació artística, evitant perdre rastres d’experiències concretes que ben sovint es desestimen en documents de memòries i avaluacions genèriques.

TEXT DEL KALIDOSCOPI 2016. 8A EDICIÓ
El Kalidoscopi convida a persones, col·lectius i institucions a compartir experiències des de les quals ressituar i debatre entorn de certes situacions i problemàtiques que ens ajudin a reestructurar pràctiques actuals en contextos canviants i alhora projectar propostes en clau de futur que ens permetin definir plegats nous horitzons.
Textos Kalidocopi 2015
El text que es recull a continuació es va demanar a la moderadora del kalidoscopi 2015, Judit Vidiella, amb la intenció de recollir les aportacions del debat i generar un espai de reflexió més enllà del moment en que va tenir lloc el fòrum, per tal de poder-les compartir i que fossin de domini públic...
Textos Kalidocopi 2014
El text que es recull a continuació es va demanar al moderador del kalidoscopi 2014, Carles Guerra, amb la intenció de recollir les aportacions del debat i generar un espai de reflexió més enllà del moment en que va tenir lloc el fòrum, per tal de poder-les compartir i que fossin de domini públic...
Textos Kalidocopi 2013
Aquest textos es van demanar als moderadors de les taules del kalidoscopi 2013 amb la intenció de recollir les aportacions del debat i generar un espai de reflexió més enllà del moment en que van tenir lloc les xerrades, per tal de poder-les compartir i que fossin de domini públic....