Kalidoscopi 2016

8a edició


Dimecres, 23 de novembre de 2016
De 18:00 a 21:00h
Entrada lliure. Capacitat limitada.
Inscriu-te

El Kalidoscopi convida a persones, col·lectius i institucions a compartir experiències des de les quals ressituar i debatre entorn de certes situacions i problemàtiques que ens ajudin a reestructurar pràctiques actuals en contextos canviants i alhora projectar propostes en clau de futur que ens permetin definir plegats nous horitzons.
La moderació del debat s’encarrega de redactar un text amb les conclusions, les reflexions i les preguntes dels convidats i els assistentes. Aquest text es podrà descarregar al web d’EART a l’apartat de Publicacions i altres narratives per generar un espai expandit de debat i pensament.

La “innovació” educativa a debat.
Emmirallaments i camuflatges en l’actual paradigma educatiu.


Enguany, l’inici de curs està sent altament mogut. El debat entorn de les experiències d’innovació pedagògica a l’escola és protagonista en un nou marc educatiu que es professa transformador, però que conviu en un context on predomina la precarietat de mitjans i la desconfiança entre els actors educatius, ubicats en un escenari confús, que desorienta i contribueix a una despolitització de l’educació.

En aquest panorama, es tendeix a articular la innovació educativa a través de la pràctica artística. Els darrers anys, s’han avalat i finançat molt projectes d’orientació artística, on termes com creació i creativitat s’entrellacen amb d’altres vinculats a la innovació i l’emprenedoria. En aquest sentit, les pràctiques artístiques contemporànies s’utilitzen sovint per acompanyar aquest canvi i beneficiar-se de les ambigüitats que es poden crear quan s’emprenen com a espais des d’on es pots proporcionar llibertat, èxit i autonomia, i emmascarar el sentit real i dirigit que se li dóna a aquests termes.

Justament en un moment on la majoria d’agents educatius podem estar il·lusionats per l’embranzida que prenen els aspectes relacionats amb la renovació i la consolidació de noves pedagogies, Experimentem amb l’ART proposa debatre entorn de la intencionalitat que pot tenir la innovació com a model de canvi i ruptura, des de la preocupació de no atendre totes les necessitats, potenciar-ne només algunes, delegar la responsabilitat política de les administracions públiques a entitats privades, així com oblidar altres experiències precedents i/o coetànies.

En aquest sentit, plantegem el fòrum com a possible espai des d’on poder compartir tots aquests aspectes, i d’altres que puguin sumar-se, amb la voluntat de reflexionar críticament, que no vol dir en contra, detectant i situant quines són les inèrcies, intencions i voluntats de la pràctica educativa innovadora. El Kalidoscopi també es proposa com a lloc des d’on enfocar plegats les prioritats, concretar els posicionaments i les accions properes a desenvolupar conjuntament.

Blocs general de debat/

Enfocaments i prioritats de la innovació educativa
- Quin significat i connotació es dóna a la paraula innovació? Què es vol innovar?
- Quin model cultural defensa el nou marc educatiu? Quins són els compromisos amb la societat i les diverses comunitats?
- Quines haurien de ser les prioritats i els interessos en un sistema educatiu en canvi?
- Quines problemàtiques no visibilitza el nou marc educatiu?
- Quines desigualtats poden generar-se i/o fer-se evidents?
Intencionalitats i pràctiques artístiques en joc
- De quina manera s’utilitza l’educació artística en el nou paradigma educatiu? Què es fomenta i com es vincula?
- Quin sentit es dóna a conceptes com creativitat, llibertat, autonomia i aprenentatge?
- Quins discursos i eines de les pràctiques artístiques s’emfatitzen? Amb quines intencionalitats i posicionaments?
- Com conviu la innovació amb l’educació artística, en un context educatiu on les hores curriculars vinculades a ensenyaments artístics són cada vegada més escasses?
Moderació a càrrec de Montse Romaní: la seva tasca professional s'estén a un conjunt d'activitats interconnectades que es desplacen de la investigació artística, al comissariat i la docència. És membre de Subtrames, plataforma d'investigació i producció sobre les pràctiques audiovisuals de naturalesa col·laborativa.

Amb la participació de:

Assemblea Groga de Gracia
: és un espai de reflexió i lluita contra les polítiques regressives i de retallades que s’estan produint en el nostre territori. En aquest espai, famílies, AMPAs, estudiants, docents, monitors i monitores de temps de lleure, veïns, veïnes, debatem, reflexionem, ens mobilitzem i fem xarxa a escala de barri per la defensa de l’escola pública de qualitat.

Cristian Añó - Sinapsis: un projecte creat a l'entorn de les pràctiques artístiques i culturals col·laboratives amb l'objectiu de posar l'accent en el treball en xarxa des de la negociació/mediació cultural i la pedagogia crítica.

Marta Comas: és educadora social i antropòloga. Treballa com a directora de l’Àrea d'Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de Barcelona.

Gemma Carbó: Doctora en ciències de l'educació en l'àmbit de les relacions entre polítiques culturals i educatives. Té estudis avançats en dret de la cultura. Es directora de la càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona, professora a la facultat de pedagogia de la UdG i a diferents programes presencials i online internacionals.

Mar Ortega: docent de l’escola Miquel Bleach de Barcelona. L’escola ha participat al Projecte Tàndem de la Fundació Catalunya Pedrera amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), inserint l'art i el patrimoni artístic com a eix transversal dins el currículum de l’educació infantil i primària.

Descarregueu programa Kalisdoscopi 2016

Experimentem amb l’ART
+20 anys en art i educació
(1993-2016)
Torrijos, 68
08012 Barcelona
932 171 877
www.experimentem.org
www.activitatsdart.org

Amb el suport de: