CURS D’AGENTS DINAMITZADORS DE PROJECTES ARTÍSTICS


Imatge del Casal d’Estiu

Imatge del Casal d’Estiu “Endinsat al món de l’art d’Experimentem amb l’ART. Juny 2015

Dissabtes 2, 9, 16 i 23 d’abril de 2016
De 10:00 a 14:00h
Preu: 155 €
Preu reduït: 147,25 € (Amics i amigues d’Experimentem amb l’ART, família nombrosa, monoparental i aturats)
Més informació i inscripcions: inscripcions@experimentem.org //932 171 877
Descarregar programa en pdf

Modera el curs: Dolors Juarez (Experimentem amb l’ART)
Ponents: Fermín Soria (educador, investigador i treballador cultural en els àmbits de l’educació en museus i centres d’art) / Ramon Parramon (artista i investigador cultural. Director d'Idensistat i ACVic Centre d'Arts Contemporànies)/ Lluc Mayol (La Fanzinoteca, Art Doules, UNZIP) Anna Ramos (coordinadora de Ràdio Web MACBA) / Teresa Rubio (servei educatiu Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat) / Berta Sumpsi (artista-educadora) i Gisel Noè (equip de direcció del Mataró Art Contemporani)

Com construir estratègies de mediació vinculades a projectes artístics contemporanis?
El curs explora nous contextos i noves iniciatives artístiques per implicar, conscienciar i crear nous públics. Aposta per una pràctica reflexiva i activa de l’educació artística, fent un recorregut des de la institució museística fins a altres experiències col·laboratives que enllacen art, pedagogia i territori, per tal de mostrar possibles metodologies i pautes crítiques per crear i accionar.

El curs s’organitza a partir de quatre àmbits que mostren diverses maneres d’aproximar-se a les pràctiques d’educació i creació artístiques contemporànies:

Bloc 1. Coordenades d’acció

Aquest àmbit exposa diferents enfocaments de l’educació artística, fent un recorregut històric i analitzant diversos marcs teòrics. També mostra algunes experiències de pràctiques educatives a institucions museístiques o centres d’art, i situa altres formats com a instruments de participació directa.

Bloc 2. Desplaçaments i espais colindants entre art, pedagogia, mediació i territori

Situa la història recent de les pràctiques artístiques col·laboratives i comunitàries al voltant de l’esfera pública i el territori, presentant experiències que empren diverses estratègies i metodologies de treball amb diferents grups i contextos.

Bloc 3. Altres maneres de transitar el museu

S’aproxima al treball amb públics en l’àmbit dels museus o centres d’art, centrant-se per una banda, en l’anomenat públic virtual a través de la xarxa. I per l’altra, en l’experiència dels visitants, i el paper actiu i crític que aquests poden desenvolupar, en diàleg amb les propostes expositives i amb l’espai físic del museu, entenent-lo com a dispositiu pedagògic.

Bloc 4. Processos educatius i artístics en entorns d’educació formal

Presenta projectes educatius i artístics desenvolupats en entorns d’educació formal on entren en joc diferents agents (artistes, creadors, educadors...) entre els que s’estableixen aliances per tal de portar a terme les propostes. Es tracta de mostrar les problemàtiques, reptes i objectius inherents en aquests processos per tal d’analitzar aquestes pràctiques.

OBJECTIUS

 • Entendre les pràctiques artístiques contemporànies com a eina educativa i educadora.
 • Potenciar la pràctica reflexiva i activa de l’educació artística.
 • Mostrar com es treballa en projectes artístics actuals, amb nous formats i metodologies.
 • Presentar pràctiques col·laboratives que enllacen pedagogia i territori.
 • Formar a persones que dinamitzen projectes artístics, per una professionalització del sector
 • Facilitar recursos per estar al corrent de les noves pràctiques i línies de treball del sector.
 • Reconèixer nous models de perfils professionals del treball culturall


DESTINATARIS
 • Educadors que estiguin treballant o vulguin fer-ho en centres, sales i projectes artístics
 • Docents que utilitzen o volen utilitzar l’art i els processos de creació contemporània com a eina educativa
 • Estudiants d’art, artistes, treballadors culturals i altres persones interessades que vulguin aproximar-se a nous formats de mediació que vinculen art, educació, institucions i territori.
 • Educadors socials que vulguin conèixer noves pràctiques col·laboratives entre pedagogia, art i comunitat, com a instruments de participació i recerca social.
 • Tècnics o programadors d’activitats d’educació o difusió de les arts visuals de centres municipals d’iniciativa privada.