ESPACIOS LIMINARES: ARTE, EDUCACIÓN Y OTROS ESPACIOS DE CONOCIMIENTO


DATES/ 26 de gener, 23 de febrer, 23 de març, 25 de maig de 2019

Horari a determinar en cada sessió (Consulteu difusió específica)

Espacios liminares: arte, educación y otros espacios de conocimiento, és un projecte desenvolupat per Jordi Ferreiro en el marc de la seva residència a l’Institut d’educació secundària IES Moisès Broggi durant tres anys i que finalitza el maig de 2019, amb el suport de la Fundació Daniel & Nina Carasso

Enguany i com a mode d’avaluació i tancament del projecte, es vol  compartir en obert, les preguntes, els referents i aprenentatges que han travessat el projecte. Per fer-ho possible, Experimentem amb l’ART hi col·labora per organitzar unes jornades que serveixin com a espai de trobada i reflexió entorn a l’educació i l’art en diferents contexts. Amb l’objectiu d’explorar els espais fronterers entre les arts i aquelles disciplines que es troben distanciades respecte a elles dins l’imaginari social. 

Un programa obert i gratuït per a tot*s aquells agents culturals, docents, educadors o interessat*s en l’educació formal/no formal, i en les possibilitats de l’ús de l’art i el pensament contemporani com a eina educativa a l’aula.

Per aquest motiu, aquestes jornades es plantegen en cinc sessions teòriques i pràctiques, amb diferents figures del context internacional i articulades per diferents eixos temàtics.