TERRAOASI


*TERRAoasi és un projecte que posa en relació l’art, el context educatiu i el territori a partir de la combinació de centres educatius, institucions culturals, artistes i barris. El principal objectiu és que la comunitat educativa obtingui una experiència al voltant d’un projecte artístic, que s’haurà gestionat de manera transversal entre artistes, educadors i alumnat. Projecte organitzat entre els Serveis Municipals d’Educació, Cultura i Joventut de Terrassa, sorgit d’un projecte del Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona i ACVic Centre d’Arts Contemporànies anomenat Porositats.

Experimentem amb l’ART participa al projecte amb el taller /grup de treball

MIRADES I MIRATGES

RUTES COMPARTIDES SOBRE MANERES DE FER ENTRE ART I EDUCACIÓ  / 
 

Dilluns 17 de juny de 2019 de 17.30 a 19.30h

Taller / grup de treball per a posar en comú les experiències generades a TERRAoasi i a partir de les quals es puguin recollir eines, recursos, estratègies i maneres de fer sobre les pràctiques artístiques en contextos educatius. TERRAoasi – Art i Educació Lab és un projecte desenvolupat entre els serveis de Cultura, Educació i Joventut. La sessió estarà conduïda per l'Elena Blesa d'Experimentem amb l'ART.

Inscripcions gratuïtes AQUÍ

*Elena Blesa/ transita entre l'educació, la producció artística i la recerca sense diferenciar-les massa, posant sempre més èmfasi en la pràctica col·lectiva que en el seu treball individual. Actualment és educadora a Experimentem amb l’ART i col·labora en diferents projectes educatius a través d'una pràctica principalment dialèctica, basada en l'escolta i la creació d'espais de participació. Artista resident a FASE, espai de creació i pensament. Ha participat en múltiples projectes educatius i de mediació, de forma independent o vinculats a diverses institucions. Ha exposat en diverses mostres col·lectives tant a nivell nacional com internacional i des de 2013 és membre del col·lectiu Avalancha, grup de treball multidisciplinar on convergeixen la teoria i la pràctica artística. Entre les seves principals línies d’investigació trobem les energies col·lectives i els afectes, que es vinculen a temàtiques relacionades amb el cos, el ritual i el treball, però també amb certes qüestions relatives a l’espai públic i la seva connexió amb el fet artístic.
http://cargocollective.com/avalancha

*Experimentem amb l’ART/ treballa des de 1993 en l’àmbit de l’art contemporani i els processos creatius entesos com a acció educativa, per fomentar la capacitat crítica de qüestionar la realitat i transformar creativament el nostre entorn. Posar en relació art, educació i ciutadania ens possibilita espais d’esdeveniments on repensar l’aprenentatge com a experiència, procés i canvi constant.
www.experimentem.org / www.activitatsdart.org

TERRAoasi
https://terraoasi.wordpress.com/

BaumannLab. Laboratori de creació jove
https://www.baumannlab.cat/