FORMACIÓ PER A MESTRES

L’art contemporani no em fa por


Eines i recursos per descobrir les possibilitat educatives de les pràctiques artístiques actuals.

En procés de reconeixement de crèdits pel Departament d’Ensenyament.

Descarregueu el programa complet.

Inscripcions: inscripcions@experimentem.org

Docents: Elisabet Pizarro, Sylvia del Amo, Judit Onsès.

Agents professionals: Teresa Rubio i Úrsula Garcia ( Servei educatiu Centre d’Art Tecla Sala), Miquel Garcia i Mireia Terrado (artistes.educadors residents a EART).

Moderació: Antònia del Río (Experimentem amb l’ART)

Durada: 16 h

 

El curs pretén mostrar diverses eines i procediments per acostar l’art contemporani. De la mà de docents experimentades en el camp de l’educació visual i plàstica i la cultura visual, així com altres agents professionals del món de l’art com artistes- educadors o persones responsables dels departaments educatius en Museus i Centres d’Art, veurem que els creadors i creadores actuals tracten àmbits de pensament que fàcilment encaixen en les programacions dels centres educatius. Els participants experimentaran com aplicar i emprar metodologies innovadores a partir de diversos processos artístics propis de les pràctiques artístiques d’avui.

El curs s’estructura en el següents blocs:

  • Cultura visual
  • Materials i recursos creatius
  • La cartografia com a eina pedagògica
  • Els departaments educatius dels Museus i Centres d’Art i els creadors contemporanis com a recurs

OBJECTIUS

- Adquirir nous coneixements i recursos per aplicar metodologies creatives a l’aula.

- Apropar l’art contemporani a les aules i conèixer la transversalitat i interdisciplinarietat que ens ofereix.

- Potenciar la creació de processos artístics que tenen a veure amb el context, l’entorn i la realitat propera dels alumnes.

- Entendre l’art més enllà de les tècniques per comprendre’l com un mitjà de coneixement vinculat a diversos camps de pensament.

- Obtenir recursos des de la cultura visual per a comprendre i interpretar imatges i obres d’art en general.

- Conèixer exemples de programacions concretes per compartir recursos, metodologies i processos de treballs artístics a l’aula per a la millora del coneixement del professorat.