Artistes

Residència d'artistes

Marcela Antunes.

Utilitzo el meu cos com un lloc on pugui incorporar un objecte o ser l'objecte en sí mateix, és l'espai on es duu a terme el treball, és canviant i efímer, però no és una representació d´alguna cosa més. L’obra viu a sobre i dins el cos. El cos és un espai viu on puc experimentar sensacions i sentiments i compartir-los amb els altres. Capturo aquestes confluències del cos i de la matèria amb el vídeo, la fotografia i la performance.

www.marcelaantunes.net