Artistes

Residència d'artistes

Mireia Terardo. M'esforço a observar com es generen els conceptes, heretats o no, com canvien, circulen... sempre en relació a les imatges i a la cultura, perquè sembla que intervenen i determinen com ens apropem a la realitat per conèixer-la. Per mitjà de tècniques diverses, les problemàtiques relatives a la percepció, la representació o l'elaboració de la imatge són temes recurrents en el meu treball.

www.mireiaterrado.com