Artistes

Residència d'artistes

Susana Malagón

Em defineixo com una artista multidisciplinària. Faig ús de la llibertat que m'ofereix l'art, utilitzant diferents tècniques per desenvolupar el meu treball, sent la instal·lació escultòrica una de les meves preferències. M'agrada expandir-me en el lloc per transmetre una idea, és una altra manera de sentir i d'utilitzar l'espai. El que pretenc és, a través de la poètica de l'obra, despertar en l'espectador una pregunta, generar una sensació, portar-lo a un altre lloc.

Em preocupa l’ésser humà, el seu comportament en societat i la seva connexió en soledat. És per això que alguns dels meus projectes es mouen entre aquestes idees, buscant que l'espectador es trobi immers en la instal·lació i es qüestioni a través d'ella.

www.susanamalagon.com